FURNACE 96% 5.5 120 mbh 2 STAGE ECM VCT

926TC66120V24 MFG #: 926TC66120V24